ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku w ramach środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku w ramach środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczegóły informacji

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku w ramach środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2022/BZP 00397202/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-10-31 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-10-31 12:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl

Ogłoszono dnia: 2022-10-18 przez

Treść:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
  2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 praż ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne'"
  3. Wymagania dotyczące pojazdu:
   1. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE.
   2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację:
 • aktualne świadectwo homologacji jako samochód osobowy oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej,
 • książkę gwarancyjną,
 • książkę przeglądów serwisowych,
 • instrukcję obsługi w języku polskim,
 • dwa komplety kluczyków,
 • dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin
 • pakiet usług serwisowych oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
  1. Warunki dostawy:
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność. Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
 1. Oznaczenie wg CPV:
 • 34100000-8 - Pojazdy silnikowe
 • 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
 4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.
 7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

Załączniki

 • SIWZ (DOCX, 83.8 KiB) Data publikacji: 2022-10-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-10-18 | złożone: 2022-10-18, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-31
 • załącznik nr 1 (DOCX, 36.3 KiB) Data publikacji: 2022-10-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-10-18 | złożone: 2022-10-18, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-31
 • załącznik nr 2 (DOC, 79 KiB) Data publikacji: 2022-10-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-10-18 | złożone: 2022-10-18, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-31
 • załącznik Nr 3 (DOC, 75 KiB) Data publikacji: 2022-10-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-10-18 | złożone: 2022-10-18, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-31
 • załącznik nr 5 (DOCX, 33.8 KiB) Data publikacji: 2022-10-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-10-18 | złożone: 2022-10-18, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-31
 • załącznik Nr 6 (DOCX, 51.7 KiB) Data publikacji: 2022-10-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-10-18 | złożone: 2022-10-18, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-31
 • załącznik nr 7 (DOCX, 35.7 KiB) Data publikacji: 2022-10-18 | Data wytworzenia informacji: 2022-10-18 | złożone: 2022-10-18, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-31
« powrót do poprzedniej strony