ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: I Przetarg na sprzedaż wraku SAMOCHODU MARKI Renault Trafic Grand Passenger – wersja L2H1P2 Pac Clim Drukuj informację Zamówienie publiczne: I Przetarg na sprzedaż wraku SAMOCHODU MARKI Renault Trafic Grand Passenger – wersja L2H1P2 Pac Clim

Szczegóły informacji

I Przetarg na sprzedaż wraku SAMOCHODU MARKI Renault Trafic Grand Passenger – wersja L2H1P2 Pac Clim

Status: w toku

Tryb: sprzedaż

Rodzaj zamówienia: Inne

Zamawiający: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku

Finansowanie: Inne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-02-16 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-02-16 14:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-02-02 przez Sylwia Szmit

Treść:

 I    O G Ł O S Z E N I E
O     PRZETARGU  NA  SPRZEDAŻ WRAKU SAMOCHODU  MARKI  Renault  Trafic 
Grand Passenger – wersja L2H1P2 Pac Clim
Nazwa i siedziba  jednostki.
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, 
Marwica 1, 14-411 Rychliki.
tel.  55 248 81 30
fax. 55 248 81 30 
adres strony internetowy:  www.dd.bip.powiat.elblag.pl
e-mail: centrum@caopow-powiatelblag.pl
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, 14-411 Rychliki, Marwica 1,  dnia  16.02.2017 roku. godzina 1415.
Miejsce i termin oględzin sprzedawanego wraku samochodu.
Sprzedający udostępnia do oględzin przedmiot przetargu  w godz. 800 do 1400  (od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu),  RTS Sp. z o.o. Autoryzowany dealer Renault 82-300 Elbląg Kazimierzowo 7a. Osoba do kontaktu: p. Sylwia Szmit – (55 248 81 30 ).
Rodzaj i typ sprzedawanego wraku samochodu.
Przedmiotem przetargu  jest  sprzedaż wraku samochodu:
-  marka  Renault Trafic 
-  rodzaj pojazdu:  samochód osobowy,
      -  nr rej. NEB 24940,
-  rok produkcji – 2012, pierwsza rejestracja  kwiecień 2013r.
-  nr identyfikacyjny (VIN) – VF1JLB7BSDV437274, 
-  wskazanie licznika – 198 491 km,
-  kolor nadwozia – Grafitowy metalik,
-  liczba miejsc siedzących – 9, 
-  pojemność / moc silnika – 1995cm3/116KM,
rodzaj paliwa: olej napędowy,
dopuszczalna Masa Całkowita: 3040kg,
rodzaj silnika- z zapłonem samoczynnym
norma saplin - E5
Wyposażenie:
wspomaganie kierownicy,
immobililizer
klimatyzacja 
kolumna kierowcy regulowana,
komputer pokładowy,
lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie,
ABS + EBV – kolektor siły hamowania elektrycznie,
przesuwane boczne drzwi z prawej strony,
radioodtwarzacz CD+MP3 ze sterowniem przy kierownicy,
system wspomagania nagłego hamowania,
szyby przednie regulowane elektrycznie,
szyby przyciemniane,
zamek centralny zdalnie strowany,
tylne drzwi dwuskrzydłowe,
fotel kierowcy z podłokietnikiem z reulacją wysikości z regulacją lędźwiową.
Wyposażenie dodatkowe do przewozu osób niepełnosprawnych :
- wyjmowany  trzeci rząd siedzeń,
- najazdy aluminiowe  do wprowadzania wózka inwalidzkiego,
- komplet pasów  przeznaczonych do zamocowania  wózka inwalidzkiego,
- dodatkowe kierunkowskazy na dachu.
Wadium.
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1 067,50zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćdziesiąt siedem złotych 50/100) należy wpłacić przelewem na nr konta 92 1020 1752 0000 0202 0160 5013 tytułem: " zapłata za kupno wraku Renault Trafic" do dnia 16.02.2016 r. (do terminu składania ofert).
  Cena wywoławcza.
Wrak samochódu  Renault Trafic – cena wywoławcza: 21 350 zł (Słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
Warunki przystąpienia do przetargu:
Złożenie oferty pisemnej wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Sprzedającego lub na stronie www.dd.bip.powiat.elblag.pl
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej określonej w pkt. VI nie będą rozpatrywane.
Wniesienie wadium o którym mowa w pkt V.
Wymagania, jakie powinna spełniać oferta.
Złożona oferta winna zawierać:
imię i nazwisko i adres lub nazwa (firmy) i siedziby oferenta, nr NIP/PESEL, REGON, 
             telefon   kontaktowy,
oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (Załącznik Nr 2),
dokument potwierdzający wpłatę wadium (kopia przelewu),
numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu              i terminie określonym w pkt. IX niniejszego ogłoszenia.
Koperta winna mieć oznaczenie o treści: „Przetarg na sprzedaż wraku samochodu marki Renault Trafic”.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Jedynym kryterium mającym wpływ na wybór oferty jest zaproponowana cena.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało najwyższą cenę, dalsze postępowanie przetargowe  odbywa się w formie aukcji.
Termin, miejsce  złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2017 roku o godz. 1400 w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, 14-411 Rychliki, Mawica 1.
Pozostałe informacje.
1.    Komisja Przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1)     Oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, oferta nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu lub jest ona niekompletna, nieczytelna.
2)     W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi, obecnym i w dniu i miejscu przeprowadzenia przetargu, niezwłocznie po otwarciu ofert przez komisję.
Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyn.
 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wadium) w terminie do 7 dni kalendarzowych liczą od daty zawiadomienia o wyniku przetargu. 
Pojazd zostanie wydany nabywcy po dokonaniu wpłaty na wskazane przez sprzedającego konto i przedłożeniu dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 14 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, na wskazany numer  rachunku bankowego.
Wadium złożone przez wybranego nabywcę samochodu zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się zakończenie procedury przetargowej- zapłaty zaoferowanej przez siebie kwoty.
Sprzedawca wystawi Fakturę VAT.
W przetargu mają zastosowanie przepisy  Uchwały Nr 7/2016 Zarządu Powiatu Elbląskiego z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zasad gospodarownia składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącymi własność Powiatu Elbląskiego.

Załączniki

  • formularz ofertowy (ODT, 4.6 KiB) Data publikacji: 2017-02-02 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-02 | złożone: 2017-02-16, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2017-02-16 | formularz ofertowy
  • zalacznik nr 2 (ODT, 3.1 KiB) Data publikacji: 2017-02-02 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-02 | złożone: 2017-02-16, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2017-02-16

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Szmit
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Szmit
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-02 17:53:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-02 18:07:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-02 18:07:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony