ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku zatrudni kandydatkę/kandydata na wolne stanowisko PSYCHOLOG ¼ etatu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-04-25 12:05:46 przez Administrator Systemu

Zatrudnimy Psychologa

Do zadań psychologa będzie należało przede wszystkim: sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci, prowadzenie bieżących obserwacji wychowanków pod kątem oceny ich rozwoju psychofizycznego i możliwości udzielania im pomocy psychologicznej, przygotowywanie programów do pracy z dzieckiem oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych, a także wielopłaszczyznowa współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku,14-400 Pasłęk ul. 3 Maja 9 pod nr tel. 55 248 81 30 w godzinach pracy (7.00-15.00) od poniedziałku do piątku do dnia 11.05.2022 r.