ˆ

zamówienia publiczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 – Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-23 13:57:54 przez Administrator Systemu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony