ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-30 13:12:16 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Szmit.
 • E-mail:
 • Telefon: 55 2488130

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
 • Adres: 14-400 Pasłęk, ul. 3 Maja 9
 • E-mail:
 • Telefon: 552488130

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku

Do budynku  prowadza 3 wejścia. Jedno od ulicy 3 Maja, drugie od parkingu, trzecie do szczytu bocznego budynku.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.

Łazienka dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na końcu korytarza po prawej stronie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Korytarze i pomieszczenia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyzanaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie  ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku

Do budynku prowadzi jedno wejście frontowe.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, w budynku brak windy.

Korytarze i pomieszczenia nie sa przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń mozna wejść z psem asytujacym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie Brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub powiększonym drukiem dla osób niewidomych i słabowidzących.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakatek" w Zielonce Pasłęckiej

Do budnku prowadzą dwa wejścia. Jedno od ulicy, drugie od ogrodu.

Do wejścia prowadza schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawanych, brak toalety dla osób niepełnosprawych. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone baramkami. W budynku brak windy.

Korytarze i pomieszczenia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń mozna wejść z psem asytującym i z psem przewodnikiem.

W budynku brak petli indukcyjnych. 

W budynku niema oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększającym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

 

 

 

 

« powrót do poprzedniej strony